تست روانشناسی و ارزیابی روانی
ارزیابی روانی نیز مشابه تست روانشناسی است با این تفاوت که ارزیابی روانی نسیب به تست روانشناسی به شکل جامع تر و کامل تری به بررسی و ارزیابی ویژگی های شخصیت انسان می پردازد. در ارزیابی روانی آزمون های و تست های مختلفی بر روی فرد شرکت کننده صورت می گیرد و پس از انجام همه تست ها روانشناس بر اساس نتایج به دست آمده به ارزیابی انسجام و یکپارچگی اطلاعات به دست آمده در آزمون های مختلف می پردازد.

از جمله تست هایی که در ارزیابی روانی ممکن است از فرد گرفته شود می توان به آزمون های شخصیت طبیعی (نرمال) یا غیرطبیعی، تست های توانایی و هوش، آزمون های علاقه مندی ها و جهت گیری ها (گرایشات) و نیز اطلاعات به دست آمده از مصاحبه های صورت گرفته با فرد به دست می آید.

اطلاعات تکمیلی در این خصوص برای انجام ارزیابی روانی از راه بررسی تاریخچه فرد از لحاظ شخصی، شغلی و حرفه ای، یا سوابق پزشکی به دست می آید. در این میان تست روانشناسی یکی از منابعی است که روانشناس بر اساس آن به ارزیابی وضعیت روانی و شخصیتی فرد می پردازد.

برای مطالعه متن کامل می توانید به مقاله «تست روانشناسی» مراجعه نمایید.

منبع: ویکی پدیا


نویسنده : ، تاریخ : بیست و یکم مرداد 1395 ، ساعت : 03:53