تست های هوش استاندارد
امروزه تست های آی کیو استاندارد مختلفی در جهان وجود دارد که رایج ترین آنها مقیاس وکسلر برای بزرگسالان و مقیاس هوش وکسلر برای کودکان می باشد که برای کودکانی که در سن مدرسه قرار دارند می تواند مورد استفاده قرار گیرد. دیگر آزمون های تست هوش استاندارد و معروف عبارتند از: آزمون استنفورد-بینت، آزمون ویدکاک-جانسن برای توان شناختی و ادراکی، تست هوش ریون (Raven)، آزمون آی کیو رینولدرز، آزمون کافمن برای کودکان و نیز دو آزمون موسوم به سیستم ارزیابی ادراکی و مقیاس توان تشخیصی می باشد.

ادامه این متن در مقاله «تست هوش» قابل مشاهده است.


نویسنده : ، تاریخ : بیست و یکم مرداد 1395 ، ساعت : 03:52