تست شخصیت MBTI
تست شخصیت MBTI که به آن آزمون شخصیت مایرز-بریگز نیز گفته می شود و در واقع MBTI مخفف آن است، تست شخصیتی است که از روی نظریه تیپ های شخصیت کارل گوستاو یونگ ایجاد گردیده است. این آزمون نخستین بار توسط کاترین کوک بریگز و دخترش ایزابل بریگز مایرز در طی جنگ جهانی دوم طراحی و ایجاد شد و هدف آن مشخص نمودن مناسب ترین کار برای زنان شاغل در صنایع نظامی بود. این تست شخصیت هر چند در آغاز نسبتا ابتدایی و ساده بود اما به تدریج کامل تر و دقیق تر شد تا اینکه در سال ۱۹۶۲ با عنوان آزمون شخصیت مایرز-بریگز منتشر گردید.

این متن بخشی از مقاله «انواع تست شخصیت» می باشد.